En hörapparat kan inte endast införskaffas och användas

En hörapparat kan inte endast införskaffas och användas. Man måste se till så att hygienen även fungerar väl. Med tanke på att hörapparaten används i örat, en plats som inte direkt är den renaste, är det av yttersta vikt att man rengör apparaten med jämna mellanrum. Men hur går detta egentligen till? Till en början ska man tänka på att varje dag hålla sina apparater rena genom att använda en trasa gjord av tyg. Denne ska inte vara blöt eller hård. Självfallet ska ens händer heller inte vara blöta eller smutsiga under den här rengöringen. Det är dock inte bara vatten som ska undvikas, utan allting blött. Här räknas även lösningsmedel, alkohol och rengöringsmedel in, då de kan leda till skador på hörapparaten. Öppningarna där mikrofonerna sitter har en risk att bli blockerade. Man ska därför se till så att dessa inte är igenproppade ifall man märker att ett fel med ens apparat har uppstått. Hur man rengör de olika typerna fungerar på lite annorlunda vis, men vi ska nedan tala mer om hur man generellt sätt håller hörapparater rena.

För att kunna hålla örat skyddat och rent uppkommer öronvax i örats hörselgång. Olyckligtvis nog är vaxet en av de största anledningarna till att hörapparaten slutar att fungera. Med tanke på hur viktig hörapparaten vanligtvis är för individen bör man se till så att man håller den ren, och lägger i alla fall några minuter per dag på att göra detta. För att göra det så enkelt som möjligt har många hörapparater ett filter eller dylikt. Detta ser till så att vaxet inte kommer in i apparaten. Detta filter ska bytas ut när man känner att det behövs. Den enhet som finns i RITE apparater ska man hålla ren genom att torka bort vax med en trasa. Domerna ska man inte göra rena, utan ska istället ersättas i alla fall var 30:e dag. Om man inte är säker på hur man rengör hörapparaten för att inte skada den kan man självklart ta hjälp av en hörselexpert som visar mer exakt hur allting går till.

Självklart måste man även se till så att ljudutgången och ventilationsöppningen hålls så ren som möjligt. Till detta kan man ta hjälp av en verktygsborste, som på ett säkert sätt ser till så att allt vax försvinner. Det är inte endast vax som är problemet, men man kan även få svårt att höra om annan smuts eller dam har proppat igen mikrofonöppningarna. Med verktygsborsten tar man då bort det smuts som syns från öppningarna, och vrider på borsten för att komma till. När man ska göra ren ljudutgången gör man samma sak. Det är endast att borsta (dock inte för hårt) samtidigt som verktygsborsten vrids. Självklart behöver också ventilationskanalen hållas ren. I hålet ska man därför sticka in borsten och vrida den lite lätt. Det kan vara knepigt i början, men man ska tänka på att inte ta i för hårt och vara väldigt noggrann. Som sagt, om det skulle vara några problem kan man alltid ta kontakt med en hörselexpert.

Läs mer.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *