Smitta när man reser med hundar

Många vill gärna ta med sina hundar när de reser utomlands. Risken är att man ångrar sig när man har fått reda på de risker det medför?

Smittrisker

Innan du tar med din hund på resa utomlands så finns det en hel del du bör tänka på för att förhindra att din hund utsätts för smittrisker. Det finns många smittsamma hundsjukdomar som är mycket vanligare i andra länder än i Sverige. Denna typen av ansvar för skyddsåtgärder vilar helt och hållet på dig som djurägare. Nedan nämns några av de sjukdomar som finns i andra länder.

Babesios

Babesios orsakas av mikroskopiska parasiter. Parasiterna kan orsaka livshotande, akut anemi men i många fall är infektionen behandlingsbar och prognosen god.

Brucellos

Detta är en bakterie som är en allvarlig infektion som kan leda till olika symtom beroende på vilka organ som drabbas. Hundar smittas ofta vid parning. En smittad hund kan vara smittförande i flera  år utan att själv uppvisa några symtom.

Falsk rabies

Falsk rabies kallas ibland också Aujuszkys sjukdom och den orsakas av ett virus som förekommer hos grisar. Denna sjukdomen hittar man inte i Sverige. Som hund smittas man genom att äta rått kött från smittade grisar. Sjukdomen är dödlig och förloppet är mycket kort med rabiesliknande symtom.

Fransk hjärtmask

Denna parasit förekommer hos hundar i ett flertal länder runt om i Europa och det närmaste landet för vår del är Danmark. Masken lever i hundens lungkärl och kan orsaka allvarliga blödningar. Hos vissa hundar är symtomen lindriga och blir sedan långsamt värre. Andra drabbas av akuta problem. Hundar smittas genom att äta eller slicka på sniglar eller paddor.

Hepatozoonos

En kronisk sjukdom som är svår att diagnosticera. Infektionen kan ge upphov till skador på lever, njurar och lungor. Framtidsprognosen är ofta dålig.

Leishmanios

En allvarlig parasitsjukdom som sprids av sandmyggor. Leishmanios leder oftast till allvarlig, kronisk systemsjukdom för resten av livet.

Leptospiros

Detta är en allvarlig bakteriesjukdom som kan drabba både människor och djur. Hundar smittas vanligtvis via urin från infekterade hundar, gnagare eller förorenade vattensamlingar. Symtomen är feber, njur- eller leverskador och blödningar. En hund som är infekterad kan även smitta människor via urinen. 

Monocytär ehrlichios

Denna sjukdom orsakas av en bakterie som sprids av den bruna hundfästingen. Denna typen av fästing finns inte i Sverige. Det finns dock en sjukdom i Sverige som nu kallas anaplasmos som orsakas av en annan bakterie som sprids a våra inhemska fästingar. Symtomen på båda dessa skiljer sig åt. Feber, trötthet och blödningar är symtomen. I akuta fall är prognosen god, men om utvecklingen går mot en kronisk infektion så är prognosen oftast dålig.

Rabies

Denna fruktade sjukdom är dödlig hos både människor och djur. Symtomen kan komma fyra till åtta veckor från smittotillfället och det finns därför en risk att du tar med dig en rabiessmittad hund hem från semestern. Din hund kan då introducera smittan i svensk natur och den kan snabbt spridas runt om i landet.

Så nu när du vet lite mer om sjukdomar och risker, vill du fortfarande ta med dina hundar på resan? Det kanske är bättre med hundvakt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *