Vilka nackdelar bör man känna till med CBD olja?

Om man bestämt sig för att börja använda CBD olja så bör man såklart också veta att det finns vissa nackdelar och biverkningar. Oavsett om det handlar om att lindra en smärta eller förbättra ett välmående av något slag så kommer oljan vara en ny substans för kroppen. Man kommer i början av användningen av CBD olja uppleva några olika biverkningar, men dessa bör försvinna redan efter några dagar eller en vecka. Här följer en förklaring gällande dessa.

Man bör alltid fundera på om biverkningen är värre än själva åkomman. Är svaret ja på denna fundering så kanske CBD olja inte är rätt alternativ. Men de flesta personer som valt att använda cannabisolja för något obehag eller liknande beskriver att de positiva effekterna är så mycket starkare än biverkningarna, som är mycket lindriga. Men det är högst personligt och varierar från fall till fall.

Vilka biverkningar kan man komma att uppleva?

En av de första biverkningarna som många relaterar till är att magen upplevs annorlunda. Känslan av att behöva gå på toaletten mer frekvent och att magen är ”lös” beskrivs oftast. Denna biverkning försvinner vanligtvis efter en veckas användning av CBD olja. Men orsaken till varför detta sker är eftersom cannabisoljan innehåller klorofyll. Klorofyll har i sin tur en renande effekt och sätter därför igång tarmarna. Med andra ord så hjälper CBD oljan till med att rengöra organismen och tarmarna. Men detta kan såklart vara jobbigt i början och är därför beskriven som en biverkning.

En annan vanligt förekommande biverkning är att man känner sig yr eller svimfärdig. Detta har med att kroppen helt enkelt inte är van vid att inta CBD oljans substanser. Det tar några dagar att vänja sig vid detta och veta hur organisamen skall hantera de nya substanserna. Men innan man vant sig så kommer en viss yrsel eller lättare huvudvärk att upplevas.

Kan CBD oljan påverka mitt minne?

När man först börjar konsumera CBD olja så finns det personer som relaterar till att minnet upplevs svagare. Man har svårare att minnas saker och koncentrationsnivån kan inte hållas lika hög som man vanligtvis kan. Även detta har med invänjningsperioden att göra då kroppen inte är van vid de substanser som finns i cannabisoljan.

Att börja konsumera CBD olja under en lugnare period på jobbet är att rekommendera. På så sätt så behöver man inte oroa sig för att inte kunna prestera som man brukar. Men detta håller inte i sig utan försvinner under några dagar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *